Palvelut  • Toimialana lämpöenergian tuotanto, raaka-aineen hankinta ja myynti sekä välitys
  • Puuraaka-aineen osto, myynti ja välitys
  • Haketus ja kuljetuspalvelu
  • Ostaa energiapuuta ja haketta sekä myy ja kuljettaa energiahaketta
  • Vastaa Lapinjärven Lämpö Oy:n kolmen laitoksen ja Osla-Varubodenin Gammelby:n laitoksen ylläpidosta, valvonnasta ja polttoainehankinnasta.

Tjänster  • Till vår verksamhet hör produktion av värmeenergi och anskaffning, försäljning och förmedling av virke
  • Flisnings- och transporttjänst
  • Köp av energived samt försäljning och tränsport av träflis
  • Ansvarar för uppehåll av Lappträsk Värme Ab:s Flisvärmecentraler och Osla-Varubod:s  Flisvärmecentraler i Gammelby.


contpics/1.jpg
Lapinjärven energiaosuuskunta - Lappträsk energiandelslag,
Porlammintie 985 c/o Esa kekki, 07820 PORLAMMI, Puh. 0400 218337
Mobiili