Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Palvelut
Tjänster  • Till vår verksamhet hör produktion av värmeenergi och anskaffning, försäljning och förmedling av virke
  • Flisnings- och transporttjänst
  • Köp av energived samt försäljning och tränsport av träflis
  • Ansvarar för uppehåll av Lappträsk Värme Ab:s Flisvärmecentraler och Osla-Varubod:s  Flisvärmecentraler i Gammelby.

Lapinjärven energiaosuuskunta - Lappträsk energiandelslag, Porlammintie 985 c/o Esa kekki, 07820 PORLAMMI, Puh. 0400 218337

  näytä normaaliversio » Ylös