Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 
Paikan valinta 
 • Metsäautotien oikealla puolella, menosuuntaan kääntöpaikalle päin, jolloin saadaan täysi kuorma kääntämättä ja lyhintä tietä päätielle. 
 • Hakkurin syöttöaukko on menosuuntaan katsottuna oikealla puolella, jolloin hakkuri menee ensin haketuspaikalle ja kuormakone yleensä peruuttaa hakkurin taakse tai rinnalle. 
 • Mahdollisimman leveä haketuspaikka - hakkuri ja kuormakone rinnakkain olisi paras mahdollinen.
 •  Ei sähkö- tai puhelinlinjan alle. 
 • Mahdollisimman avoin ja tuulinen paikka. 

. Kasan teko 
 • Suuriläpimittaiset kunnolliset aluspuut kahdessa kerroksessa = puhtaat puut ja kuiva pohjakerros eikä kasa myöskään jäädy maahan kiinni. Täysiä kourallisia! Katso kuvaohjeet alempana
 • Peittämällä ja hyvillä aluspuilla kasa säilyy pitkiäkin aikoja haketuskelpoisena. 
 • Mahdollisimman lyhyt ja korkea kasa. 
 • Jos kasa alkaa kallistua taaksepäin, tee siihen lippa eteenpäin. 
 • Kasan etureuna saa mieluummin kallistua tielle päin kuin taaksepäin. 
 • Ei liian kauas tien tai pellon reunasta. 
 • Vältä lumen linkoaminen tai auraaminen kasaan. 
 • HUOM.!! Ole tarkka kuormaimen käyttäjä: KASASSA EI SAA OLLA EPÄPUHTAUKSIA !! 
 • Hiekkaa, maata, kiviä, metallia tai muita vieraita esineitä ei sallita!!

Val av plats 
 • På högra sidan av skogsbilvägen , då man kör mot vändplatsen -kortaste vägen utan att svänga till huvudvägen med fullt lass. 
 •  Inte under el- eller telefonlinjer.
 •  Så öppen och blåsig plats som möjligt. 
 •  Så bred flisningsplats som möjligt – flishuggen och lastbäraren bredvid varandra vore det mest idealiska.

Hur göra högen
 • Ordentliga dubbla underlag med stor diameter  = ren ved och torrt understa varv. Fulla gripar! Se bildinstruktioner nedan.
 •  En täckt och med bra underlag radad hög håller sig flisningsduglig länge. 
 •  Så kort och hög hög som möjligt. 
 •  Om högen börjar luta mycket bakåt , så gör en skärm framåt. 
 •  Högens framkant får hellre luta mot vägen än bakåt. 
 •  Inte för långt från vägkanten. 
 •  Undvik att slunga eller ploga snö i eller på hopen. 
 • OBS !! Var en noggrann användare av griplastaren, HÖGEN FÅR INTE INNEHÅLLA ORENHETER !! 
 •  Sand , jord , stenar eller andra främmande föremål tillåtes inte i högen!


Ensin puut poikittain ojan yli
Först virke tvärs över diket


Sitten pitkittäin puut
Sedan virke längs med


Sitten ei muuta kun pinoamaan
Sedan är det bara att trava


Lapinjärven energiaosuuskunta - Lappträsk energiandelslag, Porlammintie 985 c/o Esa kekki, 07820 PORLAMMI, Puh. 0400 218337

  näytä normaaliversio » Ylös